Jaarlijks blijven er miljarden euro’s aan subsidiemogelijkheden onbenut, met de juiste expertise is het mogelijk hier uw deel op terug te vorderen. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid zo complex dat er gemakkelijk te veel aan sociale verzekeringspremies wordt afgedragen.

Wat kan SubsidieZorg voor u betekenen?

SubsidieZorg biedt u de mogelijkheid deze te veel betaalde premies en onbenutte subsidiemogelijkheden alsnog terug te vorderen. Door middel van een onderzoek kunnen wij volledig in kaart brengen hoeveel u terug kunt verdienen op uw sociale lasten en hoe u deze teruggave kunt realiseren. Dit projectmatige onderzoek heet Premie- en Subsidiescan.

Centraal in de dienstverlening van SubsidieZorg staat dat u geld verdient aan onze premie- en subsidie scan. Organisaties die in het verleden gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van SubsidieZorg hebben fors kunnen besparen op de afdracht van sociale lasten. Daarnaast ondersteunt SubsidieZorg deze organisaties bij de optimalisatie van hun administratieve processen naar de toekomst.

Voor wie is een Premie- en Subsidie scan interessant?

– Elke organisatie die in Nederland sociale lasten afdraagt voor de medewerkers

– Ongeacht het aantal medewerkers, met een ondergrens van 25 medewerkers vast in loondienst

– Ongeacht de branche/sector waarin uw organisatie opereert

Uw voordelen:

 • Terugvorderen van onbenutte subsidies en teveel betaalde premies
 • Optimale benutting van regelingen en besparingen in de toekomst
 • Objectieve toetsing van uw administratie en proces

* Voor meer specifieke informatie vindt u hieronder de onderdelen van een premie- en subsidie scan en de te onderzoeken jaren.

Contact

Bezoek- en postadres
Pieter Brueghelstraat 3
2391 XG Hazerswoude-dorp

T +31 (0)70 369 98 75
E info@subsidiezorg.nl

Bedrijfsgegevens

KVK 58151087
SubsidieZorg is een handelsnaam
van Consultant de Ruiter

Iban NL82 RABO 0321 3453 20
t.n.v. Subsidiezorg

BTW NL001288604B54


Leveringsvoorwaarden
 • Abonnement & No Cure, No Pay
 • Loonsom gerelateerde fee
 • Declaratie na ontvangst gelden
 • Minimale inspanning voor u, toch maximaal rendement

Stap3 REGELINGEN:

 • Subsidies en Kortingen
 • Gediff. premie WGA/Whk
 • Ziektewet Uitkering
 • Overige Regelingen

Stap11 ONDERZOEK JAREN:

 • 2013 t / m 2018
 • 2013 t / m 2018
 • 2016 t / m 2018
 • 2013 t / m 2018