Aandachtspunten met betrekking tot de werkgeverslasten:

  • Betaal ik niet teveel premie voor sociale verzekeringen?
  • Benut ik alle subsidiemogelijkheden voldoende?
  • Kan ik besparen op de verzuimkosten?
  • Levert een private verzekering van het WGA risico financieel voordeel op?

Wet- en regelgeving

– Verandering is noodzakelijk door gewijzigde wetgeving
– Steeds meer regelingen niet meer achteraf te corrigeren
– Regelingen direct toepassen in loonaangifte of buiten loonaangifte om

Proces

– Geborgd proces per regeling steeds belangrijker voor werkgevers
– Risico op mislopen van regelingen, fouten in de loonaangifte, niet tijdig
indienen van bezwaar of onjuiste premieberekeningen

Voorbeeld: LKV 1 medewerker mislopen: € 6.000 per jaar = € 18.000 per 3 jaar

Abonnement

– Een doorlopende dienstverlening op de (sociale) regelingen
– Bestaande uit een basisabonnement en aanvullende modules naar keuze
– Samen met de werkgever geborgd proces per module inrichten
– Doorlopende controle en monitoring door SubsidieZorg

Contact

Bezoek- en postadres
Pieter Brueghelstraat 3
2391 XG Hazerswoude-dorp

T +31 (0)70 369 98 75
E info@subsidiezorg.nl

Bedrijfsgegevens

KVK 58151087
SubsidieZorg is een handelsnaam
van Consultant de Ruiter

Iban NL82 RABO 0321 3453 20
t.n.v. Subsidiezorg

BTW NL001288604B54


Leveringsvoorwaarden
  • Abonnement & No Cure, No Pay
  • Loonsom gerelateerde fee
  • Declaratie na ontvangst gelden
  • Minimale inspanning voor u, toch maximaal rendement